Home Lifestyle

Lifestyle

Mỗi người đều có những cá tính riêng biệt. Nơi đây mình chia sẻ về lối sống ưu mạo hiểm, thích du lịch, và nhaững quan điểm mới mẻ

Làm rồi mới giỏi, hay đợi giỏi rồi mới làm !??

Làm rồi mới giỏi, hay đợi giỏi rồi mới làm !?? Thỉnh thoảng mình thường được hỏi: Tao không giỏi cái này, mày thấy tao có nên làm nó không? Tao sợ lại nó bị sai á....Vì tao tao chưa giỏi cái đó á !!? Và như một bản năng, mình thường chắc chắn trả lời là : Quất đi (nếu...

Những Bài Hay Nhất